headheadhead

AKTUALNO

Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu Državnega zbora Republike Slovenije na obisku pri slovenskih društvih na Hrvaškem

Zagreb, 7. februar 2013 – Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu (v nadaljevanju Komisija), ki jo vodi predsednik Franc Pukšič, je v spremstvu podpredsednice Tine Komel, sekretarja Tomislava Malnariča in predstavnika Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Rudija Merljaka 7. februarja 2013 obiskala Slovenski dom v Zagrebu ter vodstvo Zveze slovenskih društev na Hrvaškem v Zagrebu.

S člani Komisije so se pogovarjali predsednik Slovenskega doma in Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Darko Šonc, njegov namestnik na obeh funkcijah Franc Strašek in član nadzornega odbora Zveze Silvester Kmetič. Komisijo so seznanili s programskimi dejavnostmi v slovenskih društvih in izpostavili nekaj zapletov, zlasti nepremostljiv problem v zvezi z neustreznimi prostori za nemoteno aktivnejše delovanje nekaterih društev na Hrvaškem: v Splitu, Šibeniku in Zadru. Poleg poskusov reševanja prostorskih problemov društev so se na Zvezi v zadnjem obdobju posvečali predvsem iskanju ustrezne rešitve v zvezi z vključevanjem mladih v slovenska društva, razpravljali o predlogu novega statuta Zveze in o pripravah na anketiranje staršev o interesu njihovih otrok za pouk slovenščine v osnovnih in srednjih šolah v Zagrebu.

Predsednik Komisije Franc Pukšič je povedal, da so se na pogovoru s predstavniki slovenskih organizacij na Reki, v Primorsko-goranski županiji in s predstavniki društev z območja Istre, ki je potekal 6. februarja 2013 v Slovenskem domu KPD Bazovica, seznanili z delovanjem društev, ki se v okviru svojih možnosti in v skladu s statutarnimi določili trudijo  za ohranitev in krepitev slovenske kulturne dediščine na Hrvaškem. Poudaril je, da je bil podan predlog, da bi se slovenska društva organizirala in povezovala regionalno. Vodstvo Zveze je Komisiji pojasnilo, da tako določila v sedanjem statutu Zveze kot tudi v predlogu novega statuta tovrstno povezovanje izrecno določajo. Področje medsebojnega sodelovanja društev je pomembno, zato so za tovrstna povezovanja odprte vse možnosti. Delovanje in sodelovanje med društvi se po presoji vodstva Zveze priporoča toda brez imenovanja posebnih regijskih vodstev. Predsednik Komisije Franc Pukšič je na koncu še povedal, da Komisija načrtuje tudi obisk pri ustreznem telesu za narodne skupnosti v Saboru Republike Hrvaške.

Franc Strašek

S sestanka Komisije na sedežu Zveze v Zagrebu. Foto: m.m.b.S sestanka Komisije na sedežu Zveze v Zagrebu. Foto: m.m.b.

 

Predsednik Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu Državnega zbora RS Franc Pukšič. Foto: m.m.b.Predsednik Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu Državnega zbora RS Franc Pukšič. Foto: m.m.b.