TKO SMO?

Savez slovenskih društava u Hrvatskoj je krovna organizacija svih slovenskih društava u Hrvatskoj, a osnovna zadaća je organizacija, udruživanje i povezivanje svih slovenskih društava u Hrvatskoj, te oblikovanje zajedničkih stajališta Republike Slovenije i Republike Hrvatske.

Članovi saveza su slovenska društva u Hrvatskoj:

-  Kulturno-prosvjetno društvo Slovenski dom, Zagreb
-  Slovenski dom, kulturno-prosvjetno društvo Bazovica, Rijeka
-  Slovensko kulturno društvo Triglav, Split
-  Slovensko kulturno društvo Dr. France Prešeren, Šibenik
-  Slovensko kulturno društvo Lipa, Dubrovnik
-  Slovensko kulturno društvo Istra, Pula
-  Slovensko kulturno društvo Snežnik, Lovran
-  Slovensko kulturno društvo Lipa, Zadar
-  Kulturno društvo Slovenski dom Karlovac, Karlovac
-  Društvo Slovenaca Labin, Labin
-  Slovensko kulturno društvo Stanko Vraz, Osijek
-  Slovensko kulturno društvo Lipa, Buzet
-  Slovensko kulturno društvo Oljka, Poreč
-  Slovensko kulturno društvo Nagelj, Varaždin
-  Slovensko kulturno društvo Gorski kotar, Tršće
-  Slovensko kulturno društvo Ajda, Umag

Povijest

Položaj Slovenaca u Hrvatskoj promijenio se 1991. godine kad se raspala Socijalistička federativna republika Jugoslavija (SFRJ), kad su nastale nove države, Slovenija i Hrvatska. Tada su Slovenci u Hrvatskoj postali nacionalna manjina.

Zbog novog uređenja, među Slovencima u Hrvatskoj nastala je snažna potreba za povezivanjem. Tridesetoga siječnja 1992. nastao je Savez Slovenaca u Republici Hrvatskoj. Njezin predsjednik bio je Vinko Žibert iz Kulturno-prosvjetnog društva Slovenski dom Bazovica iz Rijeke, gdje je bilo i sjedište saveza.

Četiri godine kasnije, 1996. godine, na inicijativu delegata Slovenskoga doma iz Zagreba, Savez je dopunio svoj statut te se preimenovao u Savez slovenskih društava u Hrvatskoj. Sjedište Saveza preselilo se u Zagreb, a novi predsjednik postao je Darko Šonc, predsjednik Kulturno-prosvjetnog društva Slovenski dom iz Zagreba.

Na izbornoj skupštini 2018. godine, za novu predsjednicu izabrana je Barbara Riman iz Rijeke.

Nova adresa sjedišta Saveza je: Popdpinjol 43, 51000 Rijeka.

Tel: +385 (0) 51 215-406

E-mail: zveza@slovenci.hr

Broj novih društava koja se povezuju u Savez, neprestano se povećava.

Djelovanje saveza

Savez slovenskih društava u Hrvatskoj je krovna organizacija svih slovenskih društava u Hrvatskoj. Njegov osnovni zadatak je organizacija, udruživanje i povezivanje svih slovenskih društava u Hrvatskoj, te oblikovanje zajedničkih stajališta do Republike Slovenije i Republike Hrvatske.

Ciljevi Saveza slovenskih društava u Hrvatskoj:

- očuvanje i jačanje nacionalnog identiteta Slovenaca u Republici Hrvatskoj
- očuvanje i jačanje slovenske samosvijesti i slovenskoga jezika
- očuvanje i jačanje slovenske kulturne baštine
- očuvanje i razvoj dobrih i prijateljskih odnosa sa većinskim hrvatskim stanovništvom.

Osnovne djelatnosti Saveza slovenskih društava u Hrvatskoj:

- usklađivanje i usmjeravanje kulturnih i prosvjetnih djelatnosti
- usklađivanje i usmjeravanje rada članova pri očuvanju nacionalnog identiteta Slovenaca u Republici Hrvatskoj
- usklađivanje i usmjeravanje rada pri očuvanju i razvoju slovenske kulture i baštine organizacijom kulturnih, znanstvenih i stručnih savjetovanja i sa drugim oblicima suradnje
- razvoj slovenske kulturne i znanstvene djelatnosti u obliku izložaba, kazališnih i glazbenih priredbi, osnivanje knjižnica i obnove književnog blaga, te izdavačke djelatnosti
- briga za jačanje i očuvanje kulturnog blaga Slovenaca u Republici Hrvatskoj
- suradnja sa državnim tijelima i društvenim organizacijama s ciljem razvoja slobodnog multinacionalnog suživota
- predlaganje i priprema susreta s međunarodnim ustanovama u Republici Hrvatskoj i izvan njenih granica
- pomoć članovima pri uspješnoj suradnji sa sličnim društvima.

 Vodstvo saveza

Svako društvo u Savez delegira svoje predstavnike koji sastavljaju skupštinu Saveza. Statut predviđa jedno redovito zasjedanje skupštine godišnje te izbornu skupština je svake četvrte godine.

Predsjednica Saveza: Barbara Riman