Kulturno društvo Slovenski dom Karlovac, Karlovac

Kulturno društvo Slovenski dom Karlovac osnovano je 2006. godine. Ima 120 članova. Namjena Društva je očuvanje i njegovanje slovenske kulture i jezika i time očuvanje identiteta Slovenaca u Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Društvo je od 2006. godine član Saveza slovenskih društava u Hrvatskoj.

OSNOVNI PODACI: 

Predsjednica: Marina Delač-Tepšić

Adresa: Smičiklasova 16, 47000 Karlovac
Telefon: +385 (0)47 704 130
Mobitel: +385 (0)98 959 2726
E-mail: slovenci.karlovac@gmail.com

OIB: 29276518617