Kulturno društvo Slovenski dom Karlovac, Karlovac

U Karlovcu je slovensko društvo ponovno zaživjelo 19. lipnja 2006. godine. Osnivačka skupština održana je u Gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić.

Za predsjednika je izabran Silvin Jerman, za zamjenika Slavko Avsec, za članove upravnog odbora Marina Delač-Tepšić, Jagoda Hursijević (rođ. Rudman) i Rahela Ofner. U nadzorni odbor izabrani su bili predsjednica Frida Bišćan (rođ. Bezovšek), Milan Marinić i Tena Korkut.

Kulturno društvo Slovenski dom Karlovac primljeno je 13. rujna 2006. godine u Savez slovenskih društava u Republici Hrvatskoj.

Predsjednica je Marina Delač-Tepšić

Smičiklasova 16, 47000 Karlovac
Telefon: +385 (0)47 704 130
Mobitel: +385 (0)98 959 2726
E-mail: slovenski.dom.ka@gmail.com