Slovensko kulturno društvo Gorski kotar, Tršće

Partizanski put 7, 51305 Tršće

Telefon: +385 (0) 51 824 226
             +386 (0) 1 7095 752

E-mail: skd.gorskikotar2007@gmail.com

Ostalo
Predsjednik:
Damijan Malnar