Slovensko kulturno društvo Triglav, Split

Slovensko društvo u Splitu osnovano je 9. svibnja 1992. godine.
Osnivačkih članova bilo je 350 a do danas se broj članova popeo na 1.200.

Društvo izdaje glasilo Planika, kojim Slovence u Dalmaciji upoznaje s aktivnostima i priredbama Slovenaca u Splitu i širem području.

U društvu djeluju sljedeće sekcije:
- mješoviti pjevački zbor
- slikarska skupina
- sekcija izrade idrijske čipke na batiće
- dopunska nastava slovenskoga jezika

Više godina djelovala je sekcija za modeliranje koja je izrađivala makete starih brodova i folklorna sekcija.

U društvenim prostorijama imamo i vrlo bogatu knjižnicu.

Aktivno djelovanje društva dalo je poticaj za nastajanje novih slovenskih društava u Šibeniku, Dubrovniku i Zadru.

Tijekom dosadašnjeg djelovanja povezali smo se s više od 35 društava u Hrvatskoj, Sloveniji, Njemačkoj i Italiji.

Neprekidno se trudimo za dobrobit slovenske zajednice u Hrvatskoj. Pozitivno utječemo na odnos naših sugrađana do Slovenije.

Predsjednik društva je mr. sc. Cveto Šušmelj.
Predsjednica izvršnoga odbora je Nadežda Eterović.
Predsjednica nadzornoga odbora je Irena Novak.

Urednica Planike, učiteljica slovenskoga i voditeljica kulturnih događanja je Vera Hrga. Zbor vodi Tatjana Kurajica, čipkarsku sekciju Katica Kaštelan a slikarsku sekciju Ivan Kosmos.

Tajnica društva je Ana Matusinović.

Šibenska 3, 21000 Split
Telefon:+385 (0)21 343-137
Mobitel:+385 (0)91 150 44 98
Telefaks: +385 (0)21 321-434
E-mail: slovensko.drustvo.triglav@st.t-com.hr