Kulturno društvo Slovenski dom Karlovec, Karlovec

V Karlovcu je slovensko društvo vnovič zaživelo 19. junija leta 2006 . Ustanovna skupščina je bila v Mestni knjižnici Ivan Goran Kovačić.

Za predsednika je bil izvoljen Silvin Jerman, za namestnika Slavko Avsec, za člane upravnega odbora pa Marina Delač-Tepšić, Jagoda Hursijević (roj. Rudman) in Rahela Ofner. V nadzorni odbor so bili izvoljeni predsednica Frida Bišćan (roj. Bezovšek), Milan Marinić in Tena Korkut.

Kulturno društvo Slovenski dom Karlovec je bilo v Zvezo slovenskih društev na Hrvaškem sprejeto 13. septembra leta 2006.

Predsednica je Marina Delač - Tepšić.

Smičiklasova 16, 47000 Karlovec
Telefon: +385 (0)47 704 130
Mobitel: +385 (0)98 959 2726
E-naslov: slovenci.karlovac@gmail.com