Slovenski dom, kulturno prosvetno društvo Bazovica, Reka

BazovicaDruštvo je nastalo jeseni leta 1947, na pobudo učiteljice Zore Ausec.
Mestne oblasti so društvu leta 1952 dodelile nacionalizirano stavbo, ki je bila nekoč v lasti slovenskega trgovca Josipa Gorupa.

Bazovica ima skoraj dva tisoč članov, ki prihajajo iz različnih krajev - od Istre do Gorskega Kotarja in severnojadranskih otokov.

Predsednik je Zvonimir Stipetić.

Uradne ure v torek in četrtek od 10.00 do 12.00 in od 18.00 do 20.00.

Tajnica društva je Eva Ciglar.

Podpinjol 43, 51000 Reka
Telefon: +385 (0)51 215-406
Telefaks: +385 (0)51 334-977
E-naslov: slovenskidom@bazovica.hr
Spletna stran: www.bazovica.hr