Slovensko kulturno društvo Ajda, Umag

Slovensko kulturno društvo Ajda je bilo ustanovljeno 12. maja 2011 v Umagu. Istega leta se je društvo registriralo in postalo član Zveze slovenskih društev na Hrvaškem.
Društvo šteje 130 članov, med katerimi so Slovenci, njihovi potomci in prijatelji društva. Namen društva je ohranjanje in razvijanje narodne zavesti, kulture, slovenskega jezika in slovenske identitete. Razvija in širi stike med Slovenci in ostalimi društvi na Hrvaškem ter prispeva k ustvarjanju pozitivnega odnosa naših someščanov do Slovenije.

Trgovačka 6, 52470 Umag
Mobitel: +385 (0)91 2557885
Telefax: +385 (0)52 742 910
E-naslov: skdajda.umag@gmail.com

Ostalo
Predsednica:
Danica Bojković