Slovensko kulturno društvo Triglav, Split

Slovensko društvo v Splitu je bilo ustanovljeno 9. maja leta 1992.
Ustanovnih članov je bilo 350, do danes pa se je število članov povzpelo na 1.200.

Društvo izdaja glasilo Planika, s katerim Slovence v Dalmaciji seznanja z dejavnostmi in prireditvami Slovencev v Splitu in na širšem območju.

V društvu delujejo naslednje sekcije:
- mešani pevski zbor
- slikarska skupina
- sekcija kleklanja idrijske čipke
- dopolnilni pouk slovenskega jezika

Več let je delovala modelarska skupina, ki je izdelovala makete starih ladij, kakor tudi folklorna skupina.

V društvenih prostorih imamo tudi zelo bogato knjižnico.

Aktivno delovanje društva je spodbudilo nastajanje novih slovenskih društev v Šibeniku, Dubrovniku in Zadru.

V dosedanjem delovanju smo navezali stike z več kot 35 društvi na Hrvaškem, v Sloveniji, Nemčiji in Italiji.

Ves čas si prizadevamo za dobrobit slovenske skupnosti na Hrvaškem. Pozitivno vplivamo na odnos naših someščanov do Slovenije.

Predsednik društva je mr. sc. Cveto Šušmelj.
Predsednica izvršnega odbora je Nadežda Eterović.
Predsednica nadzornega odbora je Irena Novak.

Urednica Planike, učiteljica slovenščine in voditeljica kulturnih dogodkov je Vera Hrga. Zbor vodi Tatjana Kurajica, čipkarsko skupino Katica Kaštelan, slikarsko skupino pa Ivan Kosmos.

Tajnica društva je Ana Matusinović.

Šibenska 3, 21000 Split
Telefon:+385 (0)21 343-137
Mobitel:+385 (0)91 150 44 98
Telefaks: +385 (0)21 321-434
E-naslov: slovensko.drustvo.triglav@st.t-com.hr